Apel poświęcony pamięci pani dyrektor Elżbiety Wach (4.11.2011)

Wersja do wydruku
Płomień

"Śpieszmy się kochać ludzi,
tak szybko odchodzą..."

Pogrążeni w smutku nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej na uroczystości poświęconej pamięci pani dyrektor Elżbiety Wach, na której przedstawiono prezentację składającą się ze zdjęć, fragmentów przemówień, kart kroniki szkolnej. Pozostawiła ona wszystkim w pamięci obraz pani Elżbiety, której całe życie zawodowe związane było z pracą w Cielczy. Przez wiele lat uczyła najmłodszych, pomagając im poznawać świat i wkraczać w życie. Od września 2004 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły, a w 2007 r. została jej dyrektorem. Zdobyła szacunek uczniów, rodziców, pracowników szkoły i nauczycieli. Obowiązki, które jednocześnie stały się powołaniem, dawały jej ogromną satysfakcję.

"... z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani
odpoczywaj w pokoju."

Elżbieta Wach