"Bo wolność krzyżami się mierzy"

Wersja do wydruku

kotylion

Uroczystość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego. Montaż słowno–muzyczny "Drogi do niepodległości" przedstawili uczniowie klasy III a pod opieką pani Marii Rogali.

Na scenie pojawiły się trzy wiedźmy będące alegorią państw zaborczych: Rosji, Prus i Austrii. W narracji i poezji przedstawione zostały losy Polaków, którzy w kraju i poza jego granicami walczyli o niepodległość ojczyzny. Przypomniano legionistów Dąbrowskiego, przywódcę powstania listopadowego - Piotra Wysockiego, powstanie styczniowe, poetów walczących piórem o niepodległy byt kraju, wreszcie Józefa Piłsudskiego, dzięki któremu listopad 1918 r. przyniósł wolność ojczyźnie.

Scenariusz zakończyły ważne słowa dotyczące wolności:
Rzeczywistość odzyskania ojczyzny i niepodległości nie zamyka się wyłącznie w obszarze historii.
Jest rzeczywistością wciąż aktualną, gdyż zawsze aktualna pozostaje sprawa samej wolności człowieka i narodu.
Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się przez zmaganie.

W montażu wykorzystano utwory F. Chopina, "Rotę", "Pożegnanie ojczyzny" , "Nie pytaj o nią" i "Mury".