Życie moje było trudne, ale ciekawe - śladami Janusza Korczaka

Wersja do wydruku

10 lutego 2012 r. już po raz dziewiąty Gimnazjum nr 1 w Jarocinie zorganizowało Międzygimnazjalny Konkurs Języka Ojczystego - w tym roku pod hasłem: "Życie moje było trudne, ale ciekawe - śladami Janusza Korczaka". W ten sposób włączono się w obchody Roku Korczakowskiego oraz Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

W konkursie wzięło udział siedem 2-osobowych drużyn reprezentujących gimnazja całej gminy. Na uczestników czekały dwa etapy zmagań. Podczas tego pierwszego szkolni mistrzowie języka rozwiązywali test. W drugim - ustnym - czekały na nich zadania obejmujące zagadnienia gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne. Do tej części obok drużyny naszego gimnazjum zakwalifikowały się także zespoły Gimnazjum nr 5 w Jarocinie, Gimnazjum w Golinie oraz Gimnazjum Społecznego w Jarocinie. Zwycięzców wyłoniła dopiero ostatnia konkurencja - przemówienie na temat związany z hasłem konkursu.

 

Wyniki konkursu:

  • I miejsce - Gimnazjum w Golinie
  • II miejsce - Gimnazjum Społeczne w Jarocinie
  • III miejsce zajęły reprezentujące nasze gimnazjum Sylwia Pawlak i Monika Mielcarzewicz

Nagrodę specjalną za talent krasomówczy jury przyznało Małgorzacie Koniecznej, uczennicy Gimnazjum Społecznego w Jarocinie.