Apel w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna szkoła"

Wersja do wydruku

 

W dniu 29.11. na lekcji wychowawczej odbył się apel, przygotowany przez klasę IIIa wraz z wychowawczynią.

Celem prezentowanego apelu było:

  • zaznajomienie uczniów z pojęciami: bezpieczeństwo, przemoc itp.,
  • nazwanie potencjalnych niebezpiecznych sytuacji w szkole,
  • uczulenie na zagrożenie, nie tylko własne, ale i kolegów,
  • uzmysłowienie, że bezpieczeństwo zależy między innymi od wspólnej postawy w przeciwdziałaniu zagrożeniom,
  • przypomnienie, że w każdej sytuacji człowiek może dokonać właściwego wyboru.

Apel składał się z trzech części: 

  • informacyjnej (przypomnienie znaczenia kilku pojęć związanych z bezpieczeństwem),
  • przedstawienia (krótkie scenki, mające uzmysłowić uczniom, że w każdej sytuacji można dokonać wyboru pozytywnego),
  • podsumowania, zawierającego listę instytucji i osób, do których można się zwrócić o pomoc w sytuacjach niebezpiecznych.