"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek"

Wersja do wydruku
Święto Niepodległości

Akademia z okazji Święta Niepodległości odbyła się 12 listopada. Zgromadziła ona w sali gimnastycznej uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie wprowadzono sztandar szkoły, który po raz pierwszy uświetnił szkolną uroczystość.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas IIa i IIb. Całości przyświecało hasło: "Droga do niepodległości"- zgodnie z tymi słowami śledziliśmy 123 lata niewoli. Dobór wierszy i pieśni patriotycznych prowadził nas przez rozbiory, Legiony Dąbrowskiego i klęskę powstań narodowych aż do pamiętnego 11 listopada 1918 roku.

Na zakończenie przypomniano ciągle aktualne słowa Cypriana Kamila Norwida, podkreślające naszą powinność wobec ojczyzny - "ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek". Miały tego świadomość przeszłe pokolenia, a czy my, żyjąc w niepodległym kraju, rozumiemy swoje obowiązki względem ojczyzny? Czy szanujemy symbole narodowe, troszczymy się o poprawność języka polskiego, czy zachowujemy polskie tradycje narodowe? Święto Odzyskania Niepodległości jest okazją, żeby zastanowić się nad naszą postawą wobec ojczyzny.