Spotkanie z Anną Marią Wesołowską

Wersja do wydruku

Dnia 25 kwietnia uczniowie klas Ia i Ib gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z Anną Marią Wesołowską. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Witaszycach. Głównym tematem spotkania z Panią Sędzią było poznanie granicy między żartem a wykroczeniem, między głupim kawałem a przestepstwem. Pani A. M. Wesołowska podzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi przyczyn i skutków przestępczości nieletnich. Opowiedziała o swojej wieloletniej pracy w Sądzie. Przedstawiła swoją książkę, w której zawarła felietony ze swoich najciekawszych spraw dotyczących młodzieży. Na zakończenie spotkania odpowiadała na pytania gimnazjalistów.

(J.W.)