Informacja

Wersja do wydruku

Cielcza, dnia 19.07.2019 r.

Zgodnie z zaleceniem Inspektora ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji lista uczniów zakwalifikowanych do klasy I a i b w roku szkolnym 2019/2020 jest do wglądu tylko i wyłącznie w sekretariacie szkoły po 19.08.2019 roku.

Jednocześnie Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy informuje, że wszelkie zmiany odnośnie składu poszczególnych klas rozpatrywane będą przez komisję rekrutacyjną w dniu 29.08.2019 roku.

Roman Przybylski