“Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”

Wersja do wydruku

Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu "Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej".
Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Rumunii.

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, geografią i kulturą kraju, określonego w temacie na dany rok. Udział w Konkursie daje możliwość rozwijania wrażliwości i kreatywności dzieci i młodzieży poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych. Wiedza, że nasza Ojczyzna dała światu wybitnych ludzi, napawa nas dumą z naszego kraju oraz ich wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Organizatorem konkursu jest Departament Edukacji i Nauki, a koordynatorem tegorocznej edycji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu.

Termin składania prac konkursowych upływa 15 lutego 2022 r. Prace konkursowe należy złożyć lub przesłać drogą pocztową do prowadzonych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Publicznych Bibliotek Pedagogicznych lub ich Filii na jeden ze wskazanych w linku adresów: www.umww.pl/publiczne-biblioteki-pedagogiczne.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w trakcie trwania XXVI Targów Edukacyjnych, które odbędą się w dniach 11-13 marca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz z materiałem informacyjnym pomocniczym dot. śladów polskich w Rumunii.

 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu
Filia w Jarocinie
ul. Kościuszki 16, 63-200 Jarocin
tel. 62 747 22 63, e-mail: k.witwicka@kp.kalisz.pl