Harmonogram rekrutacji do liceów ogólnokształcących, techników, szkół branżowych I stopnia

Wersja do wydruku

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa wielkopolskiego, na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.

  • liceum ogólnokształcącego,
  • technikum,
  • branżowej szkoły I stopnia, w tym do branżowej szkoły I stopnia, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się 1 lutego 2021 r.

klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych przedstawia załącznik.

System kształcenia w Polsce