Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II

Wersja do wydruku

Udostępniamy Państwu relacje z seminarium Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II (youtu.be/oc7dBMhk8NI), które zorganizowane zostało w dniu 30 czerwca 2020 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.
Poruszane podczas jego trwania kwestie dotyczyły wychowania dzieci i młodzieży, w szczególności wychowania ku wartościom oraz wychowania integralnego. Jak zauważono społeczność szkolna, odstępując od schematycznego działania wychowawczego, winna stale dokonywać pogłębionej refleksji oraz wzbogacać poglądy, przekonania w tym obszarze, twórczo poszukiwać rozwiązań skierowanych na indywidualny, integralny rozwój dzieci i młodzieży w sferze osobowej, moralnej, emocjonalnej, kulturowej oraz duchowej.