Informacja

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w dniach od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy przystępuje do kształcenia na odległość. W ramach takiej formy nauczania nie tylko będziemy realizować treści zawarte w podstawie programowej, ale również rozpoczynamy systematyczne ocenianie uczniów.

z poważaniem
Roman Przybylski