Komunikat

Wersja do wydruku

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN, od 27 stycznia do 27 lutego 2022 r. na obszarze całego kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas V-VIII. Klasy I-IV kontynuują naukę w formie stacjonarnej. Zgodnie z decyzją MEiN w klasach ósmych dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji przygotowujących do egzaminu zewnętrznego.

Z poważaniem
Roman Przybylski