"Z Samorządem na TY"

Wersja do wydruku

Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu wraz z pozostałymi Centrami w partnerstwie z Towarzystwem Samorządowym w Koninie zaprasza do udziału w KONKURSIE "Z Samorządem na TY". Inicjatywa konkursu opiera się na Wielkopolskim Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanym przez 25 lat przez Towarzystwo Samorządowe.

Celem Konkursu jest rozwój kompetencji obywatelskich młodzieży, przybliżenie wiedzy z zakresu funkcjonowania i rozwoju samorządu terytorialnego oraz wzbudzenie zainteresowania ideą samorządności. Ponadto kształtowanie świadomości obywatelskiej; wzmacnianie więzi ze społecznością lokalną; promowanie postaw prospołecznych; przygotowanie do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

Tematyka konkursu skupia się wokół samorządu i demokracji lokalnej
. Obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, w tym zadania, które na nim spoczywają wobec mieszkańców w praktycznym aspekcie. Tak więc wymaga umiejętności myślenia o sprawach, którymi samorząd się zajmuje.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego.

 

Konkurs przebiega dwuetapowo:

  • Etap subregionalny, który zostanie zrealizowany do 22 listopada 2021 r.
  • Etap wojewódzki, który zostanie zrealizowany do 30 listopada 2021 r.

Zgłoszeni uczestnicy otrzymają ścieżkę dostępu do testu online, a następnie uruchomią go w ustalonym terminie i wypełniają zakreślając jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi w najkrótszym czasie.

Do drugiego etapu kwalifikuje się po 10 osób z każdego subregionu. W etapie wojewódzkim bierze udział 50 osób. Wypełnią one test online, a zwycięzcy będą ujawnieni i nagrodzeni podczas gali finałowej organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w dniu 6 grudnia 2021 r.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową
. Ostateczny terminy zgłoszeń mija 19 listopada br.
 

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI >>> https://tiny.pl/9wxns

Kontakt ws. konkursu
Marta Wojciechowska, e-mail: m.wojciechowska@cwrkdiz.kalisz.pl, tel.: 515 938 101

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU!