WYTYCZNE I PROCEDURY - COVID 19

Wersja do wydruku

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.

Dyrektor szkoły wprowadza w/w procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w czasie organizacji zajęć w szkole w roku 2020/2021. Proszę wszystkich rodziców i uczniów o zapoznanie się z nimi.

Lidia Dopierała