DRODZY UCZNIOWIE! SZANOWNI RODZICE!

Wersja do wydruku

W związku z pismem komitetu strajkowego, które wpłynęło do sekretariatu w dniu dzisiejszym, tj. 3 kwietnia o możliwym strajku pracowników naszej placówki rozpoczynającym się w dniu 8 kwietnia br., który ma mieć charakter wielodniowy, uprzejmie informujemy, że pracownicy, którzy wyrazili chęć przystąpienia do strajku, nie będą prowadzić żadnych zajęć ani podejmować innych obowiązków związanych z pracą.

W zaistniałej sytuacji, jako Dyrektor Szkoły przewiduję, że nie będę w stanie samodzielnie zapewnić Państwa dzieciom bezpiecznych warunków wychowania i opieki i za zgodą organu prowadzącego zawieszam zajęcia na czas trwania strajku tj. od 8 kwietnia 2019 r. do odwołania. W związku z tym proszę Rodziców o zapewnienie im opieki lub zgłoszenie w Sekretariacie Szkoły tych osób, które w dniach planowanego strajku potrzebują opieki.

Egzaminy gimnazjalne i ósmoklasisty przeprowadzone zostaną zgodnie z harmonogramem OKE w dniach 10-12 kwietnia oraz 15-17 kwietnia br. W porozumieniu z kierownictwem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej ustaliłem, że w przypadku trwania strajku wystąpię o zmianę organizacyjną.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, proszę Państwa o bieżące śledzenie ogłoszeń w dzienniku Librus.

Liczę na Państwa zrozumienie.

 

Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Cielczy
Roman Przybylski