Składanie dokumentów do Branżowej Szkoły I stopnia

Wersja do wydruku

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie przekazuje informację dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole branżowej z praktykami w rzemieślniczych zakładach pracy od 1 września 2020 r.

Cech Rzemiosł Różnych od 04 maja 2020 r. podejmuje działania rekrutacyjne na rzecz rzemieślniczych zakładów pracy i Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie.
W związku z powyższym prosimy uczniów zamierzających kontynuować naukę w szkole branżowej, by wysłali ze swojego e-maila na adres crrjarocin@wp.pl, z zapytaniem o sposób składania dokumentów, w treści wpisując swoje imię i nazwisko, telefon, szkołę podstawową oraz wybrany zawód i miejsce odbywania praktyk.
Na podane adresy e-mailowe będziemy wysyłać komplety dokumentów związane z przyjęciem do szkoły i na praktyki.
W tej wiadomości będzie instrukcja w jaki sposób wypełnić poszczególne dokumenty: podania, wnioski, kwestionariusze itd. Przygotowany zestaw dokumentów zgodnie z instrukcją, trzeba będzie złożyć w biurze Cechu do 31.05.2020 r.
Przypominamy, że każdy absolwent szkoły podstawowej zamierzający kontynuować naukę w szkole branżowej musi mieć zagwarantowaną praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. Informator zawodowy z wykazem zakładów pracy jak i inne materiały oraz niezbędne informacje m.in. na temat praktyk i dokumentacji zostały przekazane młodzieży przez pracownika Cechu na spotkaniu lub lekcji w Państwa szkole w miesiącach od stycznia do marca br. Jeśli ktoś nie był w tym dniu w szkole lub nie otrzymał w/w informatora, można taki wykaz zakładów pracy oferujący kształcenie młodocianych w celu przygotowania zawodowego pobrać ze strony internetowej ZSP 2 w Jarocinie - linki:
zsp2jarocin.pl/images/rok_szkolny_2018_2019/oferta_cech.jpg,
zsp2jarocin.pl/images/rok_szkolny_2019_2020/wykaz_zakladow_rzemieslniczych.pdf

Szczegółowe informacje w sprawie naboru uczniów do nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych wraz z niezbędnymi dokumentami związanymi z przyjęciem do zakładu pracy i szkoły, można uzyskać telefonicznie pod numerem 62 747 23 22 i e-mailowo: crrjarocin@wp.pl

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W JAROCINIE