Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Wersja do wydruku

Obecnie szczególnie palącym problemem jest panującą pandemia koronawirusa oraz wiążący się z nią przymus izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudniona możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej (psychologicznej, psychiatrycznej). Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym - całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania - 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów w sytuacji wystąpienia potrzeby jej otrzymania.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika - brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca się z uprzejmą prośbą o poinformowanie uczniów o możliwości uzyskania wsparcia poprzez kontakt z Dziecięcym Telefonem Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12, jak również poprzez bezpieczny czat internetowy prowadzony na stronie - brpd.gov.pl/sos-czat/.

Więcej na ten temat przeczytać można na stronie brpd.gov.pl/2020/12/07/startuje-calodobowy-dzieciecy-telefon-zaufania-iczat-internetowy/.

Dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania
Ireneusz Maj