English Español Deutsch Français Italiano Русский

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Obecnie szczególnie palącym problemem jest panującą pandemia koronawirusa oraz wiążący się z nią przymus izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudniona możliwość uzyskania pomocy specjalistycznej (psychologicznej, psychiatrycznej).

Egzamin ósmoklasisty 2021

Informacja Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotycząca sposobu organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z dnia 1 września, obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 (pobierz).

Komunikat

Szanowni Państwo.

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Oznacza to, że wszyscy uczniowie do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Lidia Dopierała

Zasady obowiązujące podczas lekcji zdalnych

Udostępniamy Państwu zasady prowadzenia lekcji on-line, obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy.

Załącznik (pobierz)

Komunikat

Drodzy Rodzice.

W związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem w Polsce Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję, że od poniedziałku 26 października 2020 roku wszyscy uczniowie od klasy IV do VIII będą objęci nauczaniem zdalnym.

Uczniowie klas I-III będą funkcjonować w sposób stacjonarny.

Informuję jednocześnie, że w poniedziałek zostaną dzieciom wysłane zadania w dzienniku elektronicznym librus.

W poniedziałek też zostaną przesłane do Państwa informacje o sposobie i trybie realizacji nauczania zdalnego.

Sprzątanie Świata

18 września 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". W tym roku akcja była organizowana pod hasłem "Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję". W ramach akcji został zorganizowany konkurs plastyczny. Zwycięzcy zostali nagrodzeni.

(D.K.)

"Dbajmy o siebie wzajemnie"

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarocinie przedstawia film edukacyjny wytworzony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu pt. "Dbajmy o siebie wzajemnie".

Święto Patrona Szkoły

We wrześniu tradycyjnie w naszej szkole uczciliśmy Patrona Szkoły. W związku z pandemią obchody wyglądały zupełnie inaczej. Jak co roku natomiast został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. "Bohaterowie Weterplatte". W konkursie wzięli udział chętni uczniowie, którzy wykazali się pomysłowością i kreatywnością. Wszyscy otrzymali drobne upominki. Organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski.

(L.Dz.)

Ślubujemy…!

W piątek 25 września w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.
Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości - pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.

Subskrybuje zawartość