English Español Deutsch Français Italiano Русский

Zdjęcia klasowe (2020/2021)

 

Zdjęcia poszczególnych klas wykonane przez firmę Mawi.

Internetowy kurs języka obcego

   

Apel do Rodziców

Drodzy Rodzice,

w związku ze zwiększającą się w szkole liczbą dzieci, które wykazują objawy chorobowe (katar, kaszel, wymioty, ból brzucha) Dyrektor przypomina, że w takich sytuacjach dziecko musi pozostać w domu.

Roman Przybylski

WYTYCZNE I PROCEDURY - COVID 19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.

Dyrektor szkoły wprowadza w/w procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w czasie organizacji zajęć w szkole w roku 2020/2021. Proszę wszystkich rodziców i uczniów o zapoznanie się z nimi.

Informacja prezesa spółki Trans Pegaz Sp. z o.o.

Informuję, że dojazdy dzieci do szkół podstawowych będziemy realizowali autobusami, w których codziennie dokonywana jest dezynfekcja pojazdu. Ponadto dokonujemy co najmniej raz w tygodniu ozonowania pojazdów.

W pojazdach, w których kierowca nie jest oddzielony od pasażerów cała obsługa autobusu (kierowca i opiekun) mają obowiązek noszenia maski lub przyłbicy.

Jednocześnie apelujemy do naszych pasażerów i ich opiekunów aby:

Drodzy rodzice...

Drodzy Rodzice - informuję Państwa, iż w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie poruszania się po budynku szkolnym obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Przed wejściem do szkoły należy też zdezynfekować ręce. Proszę, aby dzieci w dniu 1 września były wyposażone w maseczki/przyłbice.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa zostaną przekazane uczniom podczas spotkania z wychowawcą w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Aplikacja ProteGO Safe

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski i Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas skierowali do rodziców uczniów specjalny list, w którym zachęcili do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. Szefowie MEN i GIS podkreślili, że narzędzie to pozwala ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i wspiera bezpieczny powrót dzieci do szkół.

Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/protegosafe.

Bezpieczny powrót do szkoły

Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II

Udostępniamy Państwu relacje z seminarium Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II (youtu.be/oc7dBMhk8NI), które zorganizowane zostało w dniu 30 czerwca 2020 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

Ankieta dotycząca promocji Programu dla szkół

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane przez KOWR działania związane z promocją "Programu dla szkół" w roku szkolnym 2019/2020 www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21

Subskrybuje zawartość