Święto patrona szkoły, ślubowanie pierwszoklasistów

Wersja do wydruku

 „Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte”.

 

Tradycją już stało się, że w ostatnim dniu września każdego roku uczniowie szkoły podstawowej spotykają się, aby uczcić imię patrona naszej szkoły - bohaterów z Westerplatte. W tym dniu nie odbywały się zajęcia lekcyjne, dzieci uczestniczyły tylko w akademii oraz pasowaniu pierwszoklasistów na uczniów.

Już kilka dni wcześniej odbyły się pogadanki z dziećmi na temat roli i znaczenia patrona szkoły oraz konkursy dla uczniów:

  • wiedzowy (pisemny test): "Wiem wszystko o patronie szkoły" - dla chętnych uczniów z klas IV-VI,
  • literacki - napisanie wiersza pt. "Moje Westerplatte" (chętni uczniowie klas IV-VI),
  • plastyczno-literacki na przygotowanie albumu związanego z patronem szkoły (chętni uczniowie klas IV-VI),
  • plastyczny - rysowanie pomnika Bohaterów z Westerplatte (uczniowie klas I-III).

Podczas uroczystości nagrodzeni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.