Obchody Święta Patrona Szkoły (28.09.2012)

Wersja do wydruku

"Kiedy się wypełniły dni
i przyszło zginąć latem,
prosto do nieba czwórkami szli
żołnierze z Westerplatte."

 

Święto Patrona Szkoły to dla naszej społeczności szkolnej ważne wydarzenie. Tradycją już stało się, że w ostatnim dniu września każdego roku spotykamy się, aby uczcić imię patrona naszej szkoły - bohaterów z Westerplatte. Możemy wtedy bowiem wyrażać hołd żołnierzom i dumę z faktu, że są Patronem naszej szkoły. W tym roku szkolnym uroczystą akademię przygotowali uczniowie klasy VI i V, podczas której przypomnieli historię obrony Westerplatte, recytowali wiersze o bohaterskich żołnierzach i śpiewali piosenki. W tym dniu odbył się tez finał konkursu wiedzowego "Wiem wszystko o patronie szkoły". Uczniowie z klas IV-VI kilka dni wcześniej pisali test na temat obrony Westerplatte. Pięcioro uczniów z największą liczbą punktów wzięło udział w etapie ustnym, odpowiadali na bardzo trudne pytania przed publicznością. Wszyscy otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Nagrodzeni uczniowie:

  • I miejsce - Marcin Jaskuła
  • II miejsce - Michał Bachorz
  • III miejsce - Eryk Konarkowski

Podczas uroczystości Święta Patrona Szkoły uczniowie klasy pierwszej zostali włączeni w poczet społeczności szkolnej. Złożyli oni swoją pierwszą przysięgę uczniowską i zostali pasowani przez Pana Dyrektora Romana Przybylskiego na uczniów. Zaprezentowali także program artystyczny - śpiewali piosenki i recytowali wierszyki, których nauczyli się od początku września.

Na zakończenie akademii uczniowie klas I-IV zostali nagrodzeni za udział w konkursie plastycznym pt. "Pomnik żołnierzy Westerplatte". W tym szczególnym dniu uczniowie klas II-VI wzięli udział także w różnych pogadankach, podczas których wychowawcy przypomnieli historię obrony Westerplatte, a także odtworzyli fragmenty filmów dokumentalnych i fabularnych związanych z drugą wojną światową.

Program artystyczny został przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: B. Furmaniak, D. Kościelniak. Konkurs historyczny przygotował Ł. Piechocki.