Szkolne dni bez agresji

Wersja do wydruku

Szkolne dni bez agresji w Szkole Podstawowej w Cielczy odbyły się w dniach 05-12.12.2013 r. Głównymi celami akcji było uświadomienie uczniom, czym jest agresja, wychowanie w duchu koleżeństwa, tolerancji oraz szacunku do drugiej osoby.

Hasło: "Agresji NIE!"

W ramach działań odbyły się apele, pogadanki w klasach na temat przemocy wśród dzieci i młodzieży. Podczas apelu wprowadzającego uczniowie z klasy VI i II zaprezentowali wierszyki dotyczące grzeczności i walki z agresją, wyjaśnili, co to jest przemoc i do kogo każdy prześladowany czy dręczony uczeń może w razie potrzeby zwrócić się o pomoc. Uczniowie w swoich klasach wykonywali gazetki tematyczne, wzięli udział w różnych konkursach.
Klasy I-III: "Jak spędzam czas ze swoim przyjacielem", "Bawimy się bez agresji", rozwiązywanie krzyżówek tematycznych.
Klasy IV-VI: "Piękne jest życie bez agresji", "Drzewo życzliwości", wierszyk, piosenka lub fraszka o grzeczności.

Podczas apelu podsumowującego akcję wszyscy uczniowie byli zobowiązani przyjść w żółtych ubraniach lub mieć ze sobą żółty dodatek, np. w postaci czapki, chustki , gumki czy kolczyków. Uczestnicy konkursów otrzymali nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Na zakończenie apelu uczniowie klas IV-VI zaprezentowali okrzyki, hasła przeciwko przemocy.