"Stop dopalaczom - wybieramy zdrowie"

Wersja do wydruku

Już po raz dwunasty w dniach 13-20.12.2015 r. w naszej szkole odbywały się się "Szkolne dni bez agresji" zorganizowane przez B. Furmaniak i D. Kościelniak.
W tym roku hasło brzmiało "Stop dopalaczom - wybieramy zdrowie".

Celem obchodów było:

  • uświadomienie uczniom, czym jest agresja,
  • promowanie koleżeństwa, przyjaźni i życzliwości,
  • uświadomienie negatywnych skutków zażywania różnych używek,
  • zwiększenie wrażliwości na krzywdę innych,
  • rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy.

Dzieci klasy Ia i V przygotowały część artystyczą, którą przedstawiły na apelu rozpoczynającym obchody "Szkolnych dni bez agresji".
Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z policjantem i psychologiem poradnni psychologiczno-pedagogicznej. Wzięły również udział w licznych konkursach.

(D.K.)