"Przegląd Zespołów Tanecznych" już po raz trzynasty

Wersja do wydruku

Dnia 17 maja 2017 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Cielczy odbył się V Powiatowy i XIII Gminny Przegląd Zespołów Tanecznych Cielcza 2017. Była to największa w powiecie i gminie szkolna impreza. Wzięło w niej udział ponad 300 uczestników z 20 placówek.

Przegląd odbywał się w 4 kategoriach:

  1. przedszkole
  2. szkoła podstawowa - klasy I-III
  3. szkoła podstawowa - klasy IV-VI
  4. gimnazjum

Impreza ta cieszyła się ogromną popularnością, o czym świadczy fakt, iż corocznie wzrasta liczba tancerzy. W tym roku zwycięzcami przeglądu zostały:

w kategorii przedszkole wszystkie drużyny zajęły I miejsca ("Jarzębinka", "Stokrotka", "Marcinek", "Bajeczka", "Tęcza" - oddział w Cielczy, Przedszkola w Mieszkowie, Dobieszczyźnie, Wilkowyi i Łuszczanowie)

w kategorii szkoła podstawowa - klasy I-III
I miejsce ZS nr 5 w Jarocinie
II miejsce ZS w Witaszycach
III miejsce ZS ZOO w Wilkowyi
IV miejsce ZS w Cielczy

w kategorii szkoła podstawowa - klasy IV-VI
I miejsce ZS Społecznych w Jarocinie
II miejsce NSP w Lubini Małej
III miejsce ZS nr 3 w Jarocinie

w kategorii gimnazjum
I miejsce ZS ZOO w Wilkowyi
II miejsce Gimnazjum w Golinie
III miejsce ZS w Cielczy
wyróżnienie Gimnazjum w Cerekwicy

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali upominki, słodki poczęstunek i napoje, a zwycięzcy pamiątkowe puchary oraz dyplomy. Sponsorzy imprezy: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Cielczy, Bank Spółdzielczy w Jarocinie, Urząd Miasta w Jarocinie, p. Adam Gładczak, Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych, firma Trans Pegaz, JLA, Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie, ZGO NOVA, ZGO, p. Piotr Grzelak, firma PR MOTION, p. Jacek Adamczak. Organizatorami przeglądu były Alicja Szalkowska i Ludmiła Dziennik.

(A.S.)