Ślubujemy…!

Wersja do wydruku

W piątek 25 września w naszej szkole miała miejsce uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.
Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości - pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.
Pan dyrektor Roman Przybylski dotykając ramion dzieci symbolicznym ołówkiem przyjmował je do grona uczniów naszej szkoły.
Swoje talenty pokazali także uczniowie klas drugich i trzecich, recytując wiersze zachęcające swoich młodszych kolegów do nauki.
Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom oraz pierwszy dokument - legitymację szkolną. Został również obdarowany upominkiem wykonanym przez kolegów i koleżanki ze starszych klas.
Ten dzień był bardzo miły i pełen niezapomnianych wrażeń.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

(K.G.)