"Szanuj zieleń, szanuj człeku i sadź drzewa przyszłym wiekom"

Wersja do wydruku

W październiku 2019 r. rozpoczęliśmy realizację innowacji pedagogicznej pt. "Szanuj zieleń, szanuj człeku i sadź drzewa przyszłym wiekom".

Adresatami tego przedsięwzięcia są uczniowie oraz ich rodziny.

Celem projektu jest propagowanie zachowań proekologicznych poprzez uświadomienie wpływu smogu na zdrowie, poznanie roślin oczyszczających powietrze, wykorzystanie surowców wtórnych, wizytę w ZGO, spotkanie z leśniczym, udział w zajęciach laboratoryjnych w ośrodku szkółkarsko–nasiennym.

Zwieńczeniem projektu jest założenie "Ogrodu Wspomnień", który upamiętnia obchody 100-lecia polskiej szkoły.

Każdej dekadzie dedykowane jest drzewo, które posadzili uczniowie z danego rocznika. Pod każdym z nich umieszczona jest kapsuła czasu, w której są informacje o danej dekadzie oraz o klasie, która posadziła drzewo.

W piątek, 3 września 2021 r. kapsułę czasu pod drzewem o nazwie Przyszłość, poświęconym kolejnej dekadzie wkopali: dyrekcja szkoły, przedstawiciele rady rodziców, społeczności Cielczy oraz urzędu gminy. Pan Dyrektor przykręcił tabliczkę upamiętniającą rozpoczętą dekadę. Wpisy do księgi pamiątkowej zakończyły realizację projektu.

(L.Dw.)

Materiały uzupełniające: