"Mazurek Dąbrowskiego"
słowa: Józef Wybicki, 1797 r.