Dzień Edukacji Narodowej

14 października klasa IIIa gimnazjum wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowała akademię z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na którą zostali zaproszeni wszyscy pracownicy szkoły, goście oraz uczniowie.

Wycieczka do Wrocławia

15 października 2014 roku odbyła się wycieczka do Wrocławia. Pojechały na nią klasy pierwsze oraz kilkoro uczniów z klasy trzeciej.

Gospodarz Szkoły 24.09-24.10

Od 24 września do 24 października dyżur w szkole pełni klasa IIIa pod hasłem: "Gdy IIIa dyżuruje, jesień wieloma barwami świat maluje".

Wykonane zostaną następujące gazetki:

  • "Jesień"
  • "Dzień Edukacji Narodowej"
  • "Dzień Bezpiecznego Komputera"

Planujemy przeprowadzić następujące konkursy:

Święto Patrona Szkoły

26 września nasi gimnazjaliści po raz pierwszy mieli okazję świętować Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła część oficjalna, podczas której wprowadzono sztandar szkoły oraz odśpiewano hymn narodowy, po czym uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie potwierdzające przyjęcie ich do społeczności szkolnej.

Zajęcia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej

Stowarzyszenie Pomocy Szkole w Cielczy informuje, że w tym roku szkolnym zajęcia świetlicy opiekuńczo-wychowawczej odbywają się w następujących terminach:

Wybory przewodniczącego gimnazjum

 

W poniedziałek, 15 września 2014 r. odbyły się wybory przewodniczącego gimnazjum w Cielczy. Uprawnionych do głosowania było 130 osób, wydano 115 kart, z czego dwie były nieważne. Frekwencja wyborcza wyniosła 88%. Nad przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie: p. Lucyna Dworzyńska, Iga Hyżorek, Anna Frąckowiak, Sebastian Rychter, Ilona Olejnik, Olga Mikołajczak, Izabela Remplewicz.

Propozycje uczniów na Radzie Pedagogicznej

W środę, 10 września na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Cielczy w jednym z punktów omawiano propozycje zmian w szkole, które wypracowano na zebraniu Samorządu Uczniowskiego w czerwcu 2014.

Subskrybuje zawartość