Zmiany w planie zajęć

Od dnia 2.02.2015 r. zaczyna obowiązywać nowy plan zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Prosimy zapoznać się ze zmianami.

 

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu/egzaminu

Poniżej zamieszczamy obowiązujące od roku szkolnego 2014/2015 procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej oraz egzaminu gimnazjalnego w trzeciej klasie gimnazjum (format PDF):

 

Uczniowie z niedosłuchem i niedowidzeniem

Od dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sensorycznymi z terenu Powiatu Jarocińskiego.
W przypadku dzieci i uczniów z niedosluchem i brakiem słyszenia zespołem właściwym do diagnozowania i rozpatrzenia sprawy jest Zespół Orzekający, działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 1, tel. 62 742-16-55.

Akademia bożonarodzeniowa

Dnia 19.12 odbyła się akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowana przez klasę IIb. Wystąpiły również dzieci z klasy III szkoły podstawowej, które przygotowała p. D. Kośielniak oraz chór szkolny pod kierunkiem p. W. Krajki. Poniżej publikujemy zdjęcia z występów.

(L.S.)

"Dam sobię radę"

W dniu 10.12.2014 r. klasy IIa i IIb spotkały się z przedstawicielem Straży Miejskiej. 17.12.2014 r. odbyło się spotkanie z policją, a 18.12.2014 r. z pielęgniarką szkolną. Na wszystkich spotkaniach poruszane były tematy z programu "Dam sobię radę".

 (A.D.)

Wycieczka klas drugich do Koźmina

 

12 grudnia uczniowie klas drugich szkoły podstawowej wybrali się na wycieczkę do Koźmina - do fabryki bombek "Lotos" oraz świec "Adpal". Tam dzieci miały okazję poznać proces produkcyjny tychże produktów, które na koniec mogły zakupić.

Konkurs na najlepszego ucznia / najlepszą klasę

W zakładce Dokumenty szkoły umieściliśmy regulaminy konkursu na najlepszego ucznia oraz najlepszą klasę w Zespole Szkół w Cielczy.
Wszystkich uczniów zachęcamy do zapoznania się z w/w regulaminami.

 

Góra Grosza

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zbiórce monet ''Góra Grosza'', która odbywała się od 24 listopada do 5 grudnia. Zebraliśmy łącznie 3188 monet, co dało w sumie 145,04 zł. W przeliczeniu na jednego ucznia wyszły 24 monety.

Zaangażowane w zbiórkę były:

Turnieje mikołajkowe

8. grudnia, w ramach Gospodarza Szkoły, klasa IIb przygotowała oraz przeprowadziła Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej chłopców klas gimnazjalnych. Poniżej przedstawiamy wyniki spotkań.

 

Subskrybuje zawartość