Zbieramy nakrętki

 

Dzieci w naszej szkole zbierają plastikowe nakrętki. Uczennica klasy IIIb Weronika Szewczyk nazbierała ich aż 8.000 sztuk. 

(A.D.)

Wycieczka w pierwszy dzień jesieni

23 września klasa IIIb wyruszyła do lasu na poszukiwania jesieni. Uczniowie przynieśli z wycieczki żołędzie, szyszki i kolorowe liście.

(A.D.)

 

Projekt wymiany uczniowskiej

04.10.-11.10.2015.
"Uczyć się języka niemieckiego ,to znaczy uczyć się też Niemiec."
"Deutsch lernen, heißt auch Deutschland lernen."

 

Cele:

Uczniowie z niedosłuchem i niedowidzeniem

Od dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sensorycznymi z terenu Powiatu Jarocińskiego.
W przypadku dzieci i uczniów z niedosluchem i brakiem słyszenia zespołem właściwym do diagnozowania i rozpatrzenia sprawy jest Zespół Orzekający, działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 1, tel. 62 742-16-55.

Subskrybuje zawartość