English Español Deutsch Français Italiano Русский

Czasowe zawieszenie konsultacji dla uczniów klasy VIII

W związku z pandemią koronawirusa, mogącą zagrozić zdrowiu uczniów na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z nia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), wyrażam zgodę na zawieszenie kosultacji dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej, na czas oznaczony, tj. od 25 do 31 maja 2020 r.

z up. Burmistrza
Mariusz Gryska
SEKRETARZ GMINY

Czasowe zawieszenie zajęć

W związku z pandemią koronawirusa, mogącą zagrozić zdrowiu uczniów na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z nia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) wyrażam zgodę na zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole w klasach I-III, na czas oznaczony, tj. od 25 do 31 maja 2020 r.

WYTYCZNE I PROCEDURY – COVID 19

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej od 25 maja 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA.
Dyrektor szkoły wprowadza ww. procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół. Proszę wszystkich rodziców i uczniów o zapoznanie się z nimi.

Lidia Dopierała

Zadania dla uczniów

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych prosimy śledzić informacje dotyczące samodzielnej nauki w domu, które będą zamieszczane w e-dzienniku LIBRUS Synergia przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Na stronie Centralnej Komisji Egzaminyjnej ukazały się wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

Konkurs "Podwórko Talentów NIVEA 2020"

We współpracy z Radą Rodziców, Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Cielcza i Sołectwem Szkoła została zgłoszona do konkursu "Podwórko Talentów NIVEA 2020".
Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo tutaj

 

Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - komunikat

Uprzejmie informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Składanie dokumentów do Branżowej Szkoły I stopnia

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie przekazuje informację dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole branżowej z praktykami w rzemieślniczych zakładach pracy od 1 września 2020 r.

Niezbędnik ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2019/2020

Balik karnawałowy

W ostatni dzień przed feriami dla najmłodszych uczniów zorganizowano bal karnawałowy. Na sali pojawiły się najróżniejsze bajkowe postacie: księżniczki, jednorożce, kotki, wampiry, policjanci oraz superbohaterowie. Było mnóstwo zabawy, tańców, konkursów i uśmiechów na twarzach zadowolonych dzieci.

(J.B.)

Subskrybuje zawartość