English Español Deutsch Français Italiano Русский

Konkurs fotograficzny "Wakacje z rodziną, to jest to!"

Wojewoda Wielkopolski zaprasza dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. "Wakacje z rodziną, to jest to!".
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu października, a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.
Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy informuje, że dzieci zgłoszone z obwodu, a także spoza obwodu szkoły, w wyniku procesu rekrutacji zostały przyjęte do tut. placówki do klasy pierwszej, w roku szkolnym 2020/2021.

Roman Przybylski

Składanie dokumentów do Branżowej Szkoły I stopnia

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie przekazuje informację dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole branżowej z praktykami w rzemieślniczych zakładach pracy od 1 września 2020 r.

Informacje dotyczące zagrożeń w internecie

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Subskrybuje zawartość