Wybory opiekuna SU

W piątek, 4 września 2015 roku odbędą się wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2015/16.
W głosowaniu może brać udział każdy uczeń gimnazjum. Otrzyma on kartę z nazwiskami nauczycieli gimnazjum.
Aby głos był ważny, należy podkreślić imię i nazwisko wybranego nauczyciela.

Oto lista nazwisk:

Nabór do ZHP

 

Informacja dotycząca podziału uczniów klas pierwszych

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi podziału klas I Szkoły Podstawowej Dyrektor Szkoły informuje, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego spotka się z rodzicami dzieci i wyjaśni wątpliwości.
W każdej sytuacji weźmie pod uwagę dobro dzieci.

Rodzice uczniów klas I Gimnazjum wszelkie prośby z uzasadnieniem, dotyczące podziału składają na piśmie do Dyrektora Szkoły.

 

Rekrutacja - gimnazjum

Lista uczniów przyjętych do klasy I gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 - podział na klasy:

klasa "A"

Rekrutacja - szkoła podstawowa

Lista uczniów przyjętych do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 - podział na klasy:

klasa "A"

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 - 1.09.2015 (wtorek)

  • 815 - Msza Święta
  • 900 - uroczyste rozpoczęcie w sali gimnastycznej

 

PRZYWOZY

  • 730 - Kąty - Radlin - Mieszków - Cielcza
  • 730 - Cielcza (osada) -  Cząszczew - Osiek - Mieszków - Cielcza
  • 755 - Mieszków (ul. Dworcowa) - Cielcza
  • 755 - Cząszczew - Osiek - Mieszków (ul. Radlińska)

 

ODWOZY

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny

Na naszej stronie znajdą Państwo wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016:

Dyrektor szkoły przypomina jednocześnie, że podręczniki dla klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum są bezpłatne dla przedmiotów obowiązkowych. Przedmiotem nadobowiązkowym jest tylko religia. Podręcznik należy kupić we własnym zakresie.

 

Uczniowie z niedosłuchem i niedowidzeniem

Od dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniły się zasady dotyczące wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sensorycznymi z terenu Powiatu Jarocińskiego.
W przypadku dzieci i uczniów z niedosluchem i brakiem słyszenia zespołem właściwym do diagnozowania i rozpatrzenia sprawy jest Zespół Orzekający, działający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pleszewie, ul. Słowackiego 1, tel. 62 742-16-55.

Subskrybuje zawartość