English Español Deutsch Français Italiano Русский

Nowe terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - komunikat

Uprzejmie informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 110.1.8.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

Składanie dokumentów do Branżowej Szkoły I stopnia

Cech Rzemiosł Różnych w Jarocinie przekazuje informację dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w szkole branżowej z praktykami w rzemieślniczych zakładach pracy od 1 września 2020 r.

Niezbędnik ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2019/2020

Informacje dotyczące zagrożeń w internecie

Szanowni Państwo,

W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się zagrożeń w internecie zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na poniższe informacje.

Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera do grania, a 94% nastolatków w wieku 12-17 lat gra w gry wideo.

Subskrybuje zawartość