Kierownicy i dyrektorzy Szkoły w Cielczy (od roku 1919)

Wersja do wydruku

Poniżej wymieniono osoby, które zajmowały kierownicze stanowisko w szkole po roku 1918.

Nepomucen Królikowski 1.10.1919 ?  
Walenty Łowiński 1.11.1921 ?  
Jan Bogdański 16.10.1923 ?  
Jan Rydzik 1.09.1927 ? (funkcję sprawował prawdopodobnie do wybuchu wojny)
OKRES II WOJNY ŚWIATOWEJ (nieznane jest kierownictwo oraz losy szkoły w tym okresie)
Wojciech Budasz 13.02.1945 31.05.1945  
Henryk Pochwicki 1.06.1945 19.10.1963  
Andrzej Spychaj 20.10.1963 31.08.1964  
Czesław Antczak 1.09.1964 31.08.1984  
Zdzisława Sobczak 1.09.1984 31.08.1991  
Mikołaj Szymczak 1.10.1991 16.03.2003 (od 1.09.1999 do 31.08.2001 dyrektor zespołu szkół, od 1.09.2001 dyrektor gimnazjum)
Dobrosława Krystkowiak 1.09.2001 31.08.2003 (dyrektor szkoły podstawowej)
Dorota Dziecichowicz 17.03.2003 31.08.2007 (do 31.08.2003 p.o. dyrektora gimnazjum, od 1.09.2003 dyrektor zespołu szkół)
Elżbieta Wach 1.09.2007 1.11.2011 (od 1.09.2006 do 31.08.2007 p.o. dyrektora zespołu szkół)
Lidia Dopierała 2.11.2011 31.08.2012  
Roman Przybylski 1.09.2012 nadal (do 31.08.2017 dyrektor zespołu szkół, od 1.09.2017 dyrektor szkoły podstawowej)