Symbole miejskie, powiatowe i wojewódzkie

Wersja do wydruku

Herb, flaga oraz hejnał Gminy Jarocin

Herb Jarocina na przestrzeni wieków zmieniał się wielokrotnie. Jego obecna wersja została przyjęta przez władze Jarocina w maju 1933 roku.
Przedstawia on basztę z otwartą bramą. Nad nią spiczasty dach i dwie nieco niższe wieżyczki, także zakończone spiczastymi dachami. Dachy zwieńczone są gałkami. Na baszcie zaznaczone jest żyłowanie murów, natomiast wieżyczki są bez żyłowania. Barwy to złote tło, czerwone mury i niebieskie dachy. Nawiązuje on do najstarszych herbów, jakie zachowały się na pieczęciach sygnujących kilka dokumentów z lat 1777 i 1779.
Przypuszcza się, że odciski przynajmniej dwóch pieczęci wykonane były tłokiem z połowy XVII w. Konsekwencją sięgnięcia do herbu z czasów Rzeczpospolitej było odrzucenie herbów z czasów pruskich, na których bez uzasadnienia historycznego na murach znajdowały się blanki zwieńczone szczerbami oraz ukośne podpory pod wieżyczkami.

Barwami Gminy jest flaga koloru złotego z umieszczonym centralnie obustronnie wizerunkiem herbu.
Flaga Gminy wywieszana jest na budynku, w którym odbywa się sesja Rady Miejskiej. Flaga wywieszana jest również na budynkach i przed budynkami będącymi siedzibą Burmistrza Jarocina, Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych w dniach uroczystości gminnych lub świąt państwowych.

   

 

Posłuchaj

Hejnałem Gminy jest kompozycja na trzy trąbki autorstwa Franciszka Szymankiewicza.
Począwszy od 2007 roku hejnał odtwarzany jest codziennie o godzinie 12.00 w południe z siedziby Rady Miejskiej w Jarocinie - ratusza. Może być wykonywany lub odtwarzany również podczas uroczystości miejskich, powiatowych, wojewódzkich z udziałem władz Gminy Jarocin oraz podczas innych ważnych wydarzeń związanych z życiem Gminy Jarocin.

Herb i flaga Powiatu Jarocińskiego

Godło Powiatu Jarocińskiego zostało utworzone poprzez uszczerbienie godła Województwa Wielkopolskiego i uszczerbionego aktualnego godła miasta Jarocin, Stolicy Powiatu, którego wzór oparty jest na badaniach przeprowadzonych w 1933 r.

Wprowadzenie czterech cegieł zamiast znajdujących się w herbie "blanków bez szczerbin" jest propozycją podkreślenia wspólnoty czterech Gmin tworzących Powiat i znajdujących pomocną osłonę dla swego działania w "błękitnych dachach" herbu miasta - siedziby Powiatu oraz opiekuńczą troskę władz Wielkopolski, której wyrazem jest orzeł - godło Województwa.

Herb i flaga Powiatu Jarocińskiego wpisuje się w istniejący od 1999 roku projekt zespołu herbu i flagi Województwa Wielkopolskiego, którego inicjatorem i autorem opracowania graficznego jest artysta plastyk Jerzy Bąk.

   

 

Herb i flaga Województwa Wielkopolskiego

Herbem Województwa Wielkopolskiego jest w polu czerwonym orzeł srebrny, z przepaską złotą na skrzydłach, złotym dziobem zwróconym w prawo, złotymi nogami i złotą przewiązką na ogonie, w polu czerwonym umieszczony na planie trójkątnej gotyckiej tarczy herbowej.
Znak orła nawiązuje do osoby króla Przemysła II (1257-1296) i jego pieczęci majestatycznej z czasów książęcych. Element orła pojawił się w 1290 roku, na pięć lat przed koronacją i już wtedy był on dobrze kojarzony ze starą polską dynastią Piastów.

Flagą Województwa Wielkopolskiego jest płat w formie trapezu prostokątnego, w prawej części w formie kwadratu w kolorze czerwonym zawarty jest wizerunek orła (taki sam jak w herbie). Część lewa pozostaje w kolorze białym.

 

   

Źródło:
- Urząd Miejski w Jarocinie
- Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jarocinie
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu