Dokumenty szkoły

 

Dokumenty szkoły:

  Statut Szkoły Podstawowej w Cielczy Pobierz Pobierz  
  Procedury obowiązujące w szkole Pobierz Pobierz  
  Program wychowawczo-profilaktyczny Pobierz Pobierz  

 

Egzamin gimnazjalny 2018/2019:

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz Pobierz  
  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.) Pobierz Pobierz  
  Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szk. 2018/2019 Pobierz Pobierz  
  Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin gimnazjalny w 2019 r. Pobierz Pobierz  

 

Egzamin ósmoklasisty 2018/2019:

  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 Pobierz Pobierz  
  Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU ÓSMOKLASISTY obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019 (aktualizacja z 4 kwietnia 2019 r.) Pobierz Pobierz  
  Komunikat Dyr. CKE o dostosowaniu warunków i formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szk. 2018/2019 Pobierz Pobierz  
  Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin ósmoklasisty w 2019 r. Pobierz Pobierz  

 

Regulaminy, instrukcje:

  Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego Pobierz Pobierz  
  Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym Pobierz Pobierz  
  Regulami wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych... Pobierz Pobierz  
  Regulamin wycieczek szkolnych Pobierz Pobierz  
  Regulamin stołówki szkolnej Pobierz Pobierz  
  Regulamin dla uczniów korzystających z przejazdów autobusem szkolnym Pobierz Pobierz  
  Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozów do szkół i odwozów... Pobierz Pobierz  
  Regulamin świetlicy Pobierz Pobierz  
  Regulamin pracowni komputerowej Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z ICIM Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z sali sportowej Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z szatni przy sali sportowej Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z szatni Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z boiska szkolnego Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią Pobierz Pobierz  
  Regulamin uzyskania karty rowerowej Pobierz Pobierz  
  Szkolna instrukcja dotycząca przygotowania i przeprowadzenia egzaminu gimnazjal... Pobierz Pobierz  

 

Inne pliki:

  Zestawienie ocen semestralnych (dla wychowawcy klasy) Pobierz Pobierz | Pobierz Pobierz  
  Kronika rozbudowy szkoły oraz budowy sali gimnastycznej Pobierz Pobierz |  Otwórz  
  Hymn szkoły (muzyka oraz tekst) Pobierz Pobierz | Pobierz Pobierz  
  Logo szkoły Pobierz Pobierz