Dokumenty szkoły

 

Dokumenty szkoły:

  Statut Szkoły Podstawowej w Cielczy Pobierz Pobierz  
  Zmiana r 1 do Statutu Szkoły Podstawowej w Cielczy Pobierz Pobierz  
  Procedury obowiązujące w szkole Pobierz Pobierz  
  Program wychowawczo-profilaktyczny Pobierz Pobierz  
  Konsultacje dla rodziców i uczniów w roku szkolnym 2023/2024 - godziny dostępności Pobierz Pobierz  
  Standardy Ochrony Małoletnich Pobierz Pobierz  

 

Regulaminy, instrukcje:

  Regulamin pracy Samorządu Uczniowskiego Pobierz Pobierz  
  Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym Pobierz Pobierz  
  Regulami wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów edukacyjnych... Pobierz Pobierz  
  Regulamin wycieczek szkolnych Pobierz Pobierz  
  Regulamin stołówki szkolnej Pobierz Pobierz  
  Regulamin dla uczniów korzystających z przejazdów autobusem szkolnym Pobierz Pobierz  
  Regulamin sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozów do szkół i odwozów... Pobierz Pobierz  
  Regulamin świetlicy Pobierz Pobierz  
  Regulamin pracowni komputerowej Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z ICIM Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z sali sportowej Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z szatni przy sali sportowej Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z szatni Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z boiska szkolnego Pobierz Pobierz  
  Regulamin korzystania z boiska ze sztuczną nawierzchnią Pobierz Pobierz  
  Regulamin uzyskania karty rowerowej Pobierz Pobierz  

 

Dokumenty (COVID 19):

  Ocenianie wewnątrzszkolne w zdalnym nauczaniu Pobierz Pobierz  
  Wytyczne i procedury - COVID 19 Pobierz Pobierz  
  Oświadczenie - załącznik nr 1 Pobierz Pobierz  

 

Dokumenty dotyczące grupowego ubezpieczenia szkolnego Edu Plus:

  Ogólne warunki ubezpieczenia Edu Plus Pobierz Pobierz  
  Formularz zgłoszenia roszczenia z ubezpieczenia Edu Plus Pobierz Pobierz  
  Instrukcja zgłoszenia roszczenia z umowy ubezpieczenia Edu Plus Pobierz Pobierz  

 

Informacje publiczne opublikowane w ramach BIP

  Deklaracja dostępności strony internetowej Pobierz Pobierz  
  Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Pobierz Pobierz  

 

Inne pliki:

  Zestawienie ocen semestralnych (dla wychowawcy klasy) Pobierz Pobierz | Pobierz Pobierz  
  Kronika rozbudowy szkoły oraz budowy sali gimnastycznej Pobierz Pobierz |  Otwórz  
  Hymn szkoły (muzyka oraz tekst) Pobierz Pobierz | Pobierz Pobierz  
  Logo szkoły Pobierz Pobierz