Graficzna prezentacja EWD za lata 2006-2013

Wersja do wydruku

Czy wykorzystywane chętnie przez mass media średnie wyniki egzaminacyjne oraz tworzone na ich podstawie rankingi szkół są rzeczywiście obiektywną oceną pracy danej placówki? Otóż nie! Równie ważny, a nawet ważniejszy jest postęp, jaki robią uczniowie przez kilka lat nauki w szkole.

Wyniki egzaminacyjne uczniów zależą od wielu czynników niezależnych od szkoły, takich jak uprzednie osiągnięcia uczniów, materialne i kulturowe zasoby rodzinne czy genetycznie uwarunkowane zdolności. Jeżeli tak, to wyniki egzaminacyjne mogą być w wielu wypadkach wysoce zawodnymi wskaźnikami tego, czy dana szkoła dobrze naucza. Znacznie lepszym wskaźnikiem efektywności nauczania będą miary postępu poczynionego przez uczniów podczas nauki w danej szkole. Postęp ten w sposób poprawny statystycznie pozwala wyznaczyć metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD).

Wynik egzaminu mierzy poziom wiedzy uczniów, a nie efektywność nauczania. Oczywiście efektywność nauczania przenosi się na poziom wiedzy uczniów, ale surowy wynik (średni wynik) informuje o tym tylko częściowo. EWD jest przetworzonym wynikiem egzaminu (z uwzględnieniem potencjału ucznia na wejściu), mierzy przyrost wiedzy (w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi), a więc przede wszystkim informuje o efektywności nauczania.

Tutaj (plik PDF) zamieściliśmy prezentację wyniku egzaminacyjnego i edukacyjnej wartości dodanej gimnazjum za lata 2006-2008, 2007-2009, 2008-2010, 2009-2011, 2010-2012 oraz 2011-2013. Materiały te pochodzą ze strony ewd.edu.pl. Zachęcamy do lektury.

 

Aktualizacja

Z uwagi na rozbicie w roku 2014 części humanistycznej (na: język polski oraz historia i WOS), a także matematyczno-przyrodniczej (na: matematyka oraz przedmoty przyrodnicze) egzaminu gimnazjalnego przygotowaliśmy osobną prezentację wyniku egzaminacyjnego i edukacyjnej wartości dodanej gimnazjum za lata 2012-2014. Dokument ten stanowi uzupełnienie prezentacji zamieszczonej powyżej (pobierz).