Sztandar szkoły

Wersja do wydruku

Sztandar ma kształt kwadratu o boku 1m.

Awers sztandaru stanowi czerwony krzyż kawalerski nawiązujący do sztandarów wojskowych. W środku pola umieszczono wizerunek orła białego w złotej koronie. Na białych polach widnieją słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA wyszyte srebrną nicią.

Na granatowym rewersie srebrnymi nićmi wyszyto pomnik Bohaterów Westerplatte - patrona naszej szkoły. Wokół niego znajduje się napis Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy.

Płat sztandaru, poza bokiem od strony drzewca, otoczony jest srebrnymi frędzlami. Zwieńczenie drzewca stanowi żeliwny odlew orła w kolorze białym.

      
awers sztandarurewers sztandaruzwieńczenie drzewca