Kalendarium

Wersja do wydruku
 • 1.04.1907 r.
  Najstarsza wzmianka pochodząca z niemieckiej kroniki szkolnej, która informuje, że do Szkoły Powszechnej Katolickiej w Cielczy (Katholische Schule Cilcz) przyjęto 237 uczniów, w tym 114 chłopców i 123 dziewcząt (zobacz skan pierwszej strony kroniki).
 • listopad 1918 r.
  Wprowadzono naukę wszystkich przedmiotów w języku polskim (nauczycielom niemieckim przydzielono polskich pomocników w roli tłumaczy).
 • 1.05.1919 r.
  Z uwagi na nieznajomość języka polskiego zwolniono niemieckich nauczycieli: Steinwega oraz Roenspiessa. Zastąpił ich nowo przyjęty nauczyciel - Wiśniewski, który rozpoczął nauczanie we wszystkich klasach (imiona nauczycieli nieznane).
 • 1.10.1919 r.
  Kierownictwo szkoły objął Nepomucen Królikowski.
 • 1.11.1921 r.
  Funkcję kierownika szkoły objął Walenty Łowiński.
 • 16.10.1923 r.
  Kierownikiem szkoły w Cielczy został Jan Bogdański, dotychczasowy kierownik szkoły w Ludwinowie koło Żerkowa.
 • lipiec 1924 r.
  Przeprowadzono gruntowny remont budynku szkolnego.

   
  Prezentacja porównawcza "starego" budynku szkoły (1968 - na krótko przed przebudową poddasza) oraz w roku 2013 - widok od strony parkingu.
 • Szkoła przed rozbudową.
 • 1.09.1927 r.
  Na kierownika szkoły powołano Jana Rydzika.
 • 13.02.1945 r.
  Obowiązki kierownika szkoły powierzono Wojciechowi Budaszowi.
 • 15.02.1945 r.
  Pierwsza po okupacji niemeckiej uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego. Obowiązkiem szkolnym w Cielczy objęto wtedy 221 dzieci.
 • 15.04.1945 r.
  Zorganizowano kurs dokształcający dla starszej młodzieży z zakresu siódmej klasy. Na kurs zapisano 54 uczestników.
 • 1.06.1945 r.
  Na stanowisko kierownika szkoły powołano Henryka Pochwickiego.
 • 15.07.1945 r.
  Dzień zakończenia pierwszego po wojnie roku szkolnego.
 • Młodzież klasy siódmej kończąca szkołę oraz ówczesne grono pedagogiczne. Od lewej, w pierwszym rzędzie siedzą: Jan Matysiak (sołtys gromady Cielcza), Wojciech Budasz (nauczyciel), Jan Kaleta (nauczyciel), Henryk Pochwicki (kierownik szkoły), ks. Kazimierz Heród (proboszcz parafii Cielcza), Zofia Śmigielska (instruktorka powiatowa PCK), Łucja Wysocka (nauczycielka), Zofia Wysocka (nauczycielka). Zdjęcie wykonano 28 czerwca 1946 roku.
 • 18.10.1948 r.
  Założono pierwsze przedszkole, do którego przyjęto 44 dzieci. Przedszkole mieściło się w budynku folwarcznym w Cielczy.
 • 16.01.1949 r.
  W ramach ogólnopolskiej akcji oświatowej i tworzenia sieci bibliotecznej otwarto punkt biblioteczny w Cielczy.
 • 30.12.1954 r.
  W budynku szkoły zamontowano instalację elektryczną.
 • 12.06.1960 r.
  Odbyło się zebranie Komitetu Rodzicielskiego oraz rodziców, na którym ówczesny kierownik szkoły Henryk Pochwicki omówił sytuację panującą w szkole w Cielczy, w której odczuwa się brak miejsca do normalnego prowadzenia lekcji. Podkreślił również, że budynek szkoły bez jego rozbudowy w niedalekiej przyszłości nie spełni swojego zadania.
  Postanowiono powołać Komitet Rozbudowy Szkoły, w skład którego weszli: Kazimierz Grzelak (przewodniczący), Anna Durska (zastępca), Kazimierz Smoliński (sekretarz), Andrzej Poprawski (skarbnik), Maria Palaga (członek), Kazimiera Raś (członek), Walenty Świechowicz (członek). W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Florian Pajączkiewicz i Kazimiera Raś.
 • 19.10.1963 r.
  Zmarł nagle kierownik szkoły - Henryk Pochwicki.
 • 20.10.1963 r.
  Kierownikiem szkoły został Andrzej Spychaj, dotychczasowy nauczyciel w Cielczy.
 • 1.09.1964 r.
  Na stanowisko kierownika szkoły powołano Czesława Antczaka, dotychczasowego kierownika szkoły w Sierszewie.
 • 10.06.1966 r.
  Uroczyste otwarcie, postawionego w czynie społecznym przez mieszkańców wsi, drewnianego baraku.

  Uroczystość otwarcia sali gimnastycznej.   Zdjęcie sali gimnastycznej wykonane w roku 1966.

  Barak został przekazany przez cukrownię w Witaszycach. Komitet Rozbudowy Szkoły wraz z Komitetem Rodzicielskim postanowił go wykorzystać w celu polepszenia warunków lokalowych w szkole. Rozbiórka baraku nastąpiła 15.11.1964 r., natomiast ułożenie na placu przy szkole 7.12.1964 r.

 • 1.09.1966 r.
  Wprowadzenie w myśl Ustawy z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania klasy VIII, do której po raz pierwszy poszli uczniowie rocznika 1952.
 • 23.10.1966 r.
  Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły.
 • Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły.   Na zdjęciu delegacja dzieci: A. Łukaszyk, E. Kościańska, K Bartniczak.
 • 6.09.1969 r.
  Uroczyste otwarcie, wybudowanego w czynie społecznym, nowego budynku szkoły (czyn podjęto z okazji 1000-lecia Państwa Polskiego).
  Szkole nadano imię Bohaterów Westerplatte. W wyniku rozbudowy szkoły uzyskano 8 izb lekcyjnych i 3 mieszkania dla nauczycieli. Tablicę pamiątkową odsłonił rotmistrz Zdzisław Kręgielski, dowódca placówki "Przystań" na Westerplatte (zobacz wpisTreść wpisu Zdzisława Kręgielskiego do księgi pamiątkowej:
  Z okazji uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Cielczy im. Bohaterów Westerplatte życzę Kierownictwu Szkoły dalszej owocnej pracy na polu wychowania młodzieży, a młodzieży sumiennego spełniania obowiązków dla dobra Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
  Bierzcie przykład z Waszych rodziców, jak należy miłować Ojczyznę i co dla niej warto poświęcić.
  do księgi pamiątkowej z dnia 6.09.1969 r. oraz galerię zdjęć z okresu rozbudowy szkoły w latach 1966-1969).
 •       Odsłonięcie tablicy pamiątkowej przez rotmistrza Zdzisława Kręgielskiego.

  Zdjęcie wykonano w roku 1968 przed wejściem głównym do budynku szkoły. Zatrudnionych było wtedy dziewięciu nauczycieli (poza wymienionymi poniżej, nieobecna na zdjęciu Krystyna Marcinkowska).
  Od góry, od lewej:
  pierwszy szereg: Kazimierz Grzelak (wiceprzewodniczący Komitetu Rodzicielskiego), Antoni Łukaszyk (członek Komitetu Rodzicielskiego), Jan Kierzkowski, Piotr Mitkowski, Stanisław Matysiak (sołtys wsi),
  drugi szereg: Edward Michałkiewicz, Czesław Antczak (kierownik szkoły), Łucjan Bugaj (przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego), Andrzej Spychaj (nauczyciel),
  trzeci szereg: Agnieszka Niklas (nauczycielka), Kazimiera Raś (skarbnik Komitetu Rodzicielskiego), Anna Durska (nauczycielka), Olga Bogaczyk (nauczycielka), Bożena Pautrzak (nauczycielka), Janina Mróz (nauczycielka), Antonina Górniak (nauczycielka).

 • 01.09.1972 r.
  Do szkoły zaczęła uczęszczać grupa dzieci z Cząszczewa.
 • 1.09.1984 r.
  Dyrektorem szkoły została Zdzisława Sobczak.
 • 07.03.1985 r.
  Podpisano porozumienie w sprawie współpracy między zakładem opiekuńczym - tartakiem w Jarocinie (Zakład Przemysłu Drzewnego) a Szkołą Podstawową w Cielczy (zobacz treść porozumienia).
 • 01.05.1989 r.
  Na akademii zorganizowanej z okazji 1 maja pierwszy raz zaprezentowano nowy hymn szkoły (zobacz tekst). Autorką tekstu była Jadwiga Piętka, muzykę skomponował Robert Głowacki.
 • 01.09.1990 r.
  Do szkoły wprowadzono religię.
 • 28.09.1990 r.
  Do szkoły wprowadzono krzyże.
 • 26.04.1991 r.
  Wizyta w szkole bpa Stanisława Napierały.
 • 01.10.1991 r.
  Na dyrektora szkoły powołano Mikołaja Szymczaka.
 • 17.03.1993 r.
  Szkoła gościła polskiego pisarza i podróżnika, urodzonego w Cielczy Bronisława Dostatniego (zobacz wpis do kroniki).
 • 2.05.1995 r.
  Rozpoczęto remont baraku - zastępczej sali gimnastycznej. Odbywały się tam lekcje wychowania fizycznego oraz liczne imprezy szkolne.
 • 1.09.1996 r.
  Likwidacja Szkoły Podstawowej w Cząszczewie. Uczniowie oraz pracownicy przeszli do szkoły w Cielczy.
 • 1.09.1999 r.
  Przekształcenie szkoły podstawowej w Zespół Szkół w Cielczy (szkoła podstawowa oraz gimnazjum). Do szkoły zaczęła uczęszczać młodzież z miejscowości: Cielcza, Cząszczew, Kąty, Mieszków, Osiek oraz Radlin.

  Kadra pedagogiczna zatrudniona w Zespole Szkół w Cielczy w roku szkolnym 1999/2000.
  Od góry, od lewej:
  szereg 1: Krystyna Kaczorowska, Danuta Styburska, Anna Włodarek, Małgorzata Szczepaniak, Ewelina Lorenc, Andrzej Muzyka,
  szereg 2: Artur Antczak, Mariola Jastrzębska, Maria Rogala, Wiesława Krajka, Danuta Kościelniak, Aurelia Szymczak, Elżbieta Wach, Dorota Dziecichowicz, Ewa Stolecka, Mikołaj Szymczak (dyrektor szkoły),
  szereg 3: Aldona Dutkowiak, Ludmiła Dziennik, Małgorzata Szymkowiak, Lidia Woźniak, Katarzyna Gulcz, Beata Furmaniak, Alicja Szalkowska,
  nieobecni na zdjęciu: Anna Andrzejczak, Bartłomiej Kasprzak, Robert Karwacki, Danuta Stachowiak, Stefania Tomaszewska, Krzysztof Rozmiarek.

  Zmieniono słowa hymnu szkolnego (w wyniku przeprowadzonej w 1999 roku reformy administracyjnej dotychczasowe miasto wojewódzkie Kalisz zastąpił Poznań)
  Słowa - "W zakolach Prosny położony." zastąpiono słowami - "W zakolach Warty położony."
  Słowa - "To nasze miasto, Kalisz odwieczny" zastąpiono słowami - "To nasze miasto, Poznań odwieczny"

 • 13.12.1999 r.
  Szkołę odwiedził bp Zdzisław Fortuniak (zobacz wpis do kroniki).
 • 9.01.2000 r.
  Odbyło się zebranie wiejskie, na którym poza mieszkańcami wsi, wzięli udział również przedstawiciele Rad Rodziców oraz Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Cielczy - w sumie 156 osób. Na zebraniu podjęto uchwałę dotyczącą celowości budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Cielczy. W związku z tym powołano Społeczny Komitet budowy sali gimnastycznej, w którego skład weszło 24 członków oraz 25 członków wspierających, reprezentujących Prezydium Rady Rodziców, Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Straż Pożarną, Ludowe Zespoły Sportowe oraz dwóch radnych gminy Jarocin. Komitet zobowiązał się do działań w celu jego zarejestrowania w Urzędzie Miasta i Gminy.
 • 4.04.2000 r.
  Odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Pomocy Szkole, na którym były obecne 23 osoby. Spotkaniu przewodniczył dyrektor Zespołu Szkół w Cielczy Mikołaj Szymczak. Powołano komitet założycielski w składzie: Barbara Borusiak, Beata Furmaniak, Maria Idczak, Andrzej Nawrot, Mikołaj Szymczak. Przyjęto opracowany przez Mikołaja Szymczaka Statut stowarzyszenia.
 • 1.09.2000 r.
  Oddano do użytku pracownię komputerową z dostępem do internetu.
 • 19.09.2000 r.
  Na posiedzeniu Walnego Zebrania członków stowarzyszenia wybrano dziewięcioosobowy Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Szkole, którego prezesem został Mikołaj Szymczak. Stowarzyszenie zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń w dniu 12 marca 2001 r.
 • 01.09.2001 r.
  Nastąpiło rozdzielenie szkół w Zespole Szkół w Cielczy. Dyrektorem szkoły podstawowej została Dobrosława Krystkowiak, natomiast dyrektorem gimnazjum Mikołaj Szymczak.
 • 17.03.2003 r.
  Po dwunastu latach pracy w Cielczy pożegnano dotychczasowego dyrektora szkoły Mikołaja Szymczaka, który objął stanowisko Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Jarocinie. Funkcję p.o. przyjęła Dorota Dziecichowicz.
 • 01.09.2003 r.
  Nastąpiło połączenie szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Funkcję dyrektora zespołu szkół objęła Dorota Dziecichowicz.
 • październik 2004 r.
  Wyburzono barak, który przez trzydzieści siedem lat służył uczniom za salę gimnastyczną oraz był miejscem wielu zabaw i imprez okolicznościowych.
 •       
 • 26.11.2004 r.
  Rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przez poznańską firmę "Hydrobudowa 9" z Poznania.
 •    
 • 28.01.2005 r.
  Wmurowano akt erekcyjny pod budowę sali gimnastycznej (treść aktu erekcyjnego), otwarto także nowo wyremontowaną ulicę Szkolną (zobacz galerię zdjęć).
 •    
 • 14.10.2005 r.
  Odbyło się uroczyste otwarcie sali gimnastycznej wraz z nowo powstałą częścią szkoły, tzw. łącznik. Dzięki tej inwestycji uzyskano kilka sal lekcyjnych, bibliotekę, świetlicę, salę do zajęć korekcyjnych oraz pomieszczenia gospodarcze (zobacz galerie zdjęć: rozbudowa szkoły, otwarcie sali oraz łącznika).
 • 01.09.2007 r.
  Funkcję dyrektora szkoły objęła Elżbieta Wach (funkcję p.o. przyjęła 1.09.2016 r.).
 • luty 2009 r.
  Jedno z mieszkań nauczycielskich zostało zaadoptowane na sekretariat szkoły, gabinet dyrektora oraz nową salę lekcyjną.
 • 1.09.2009 r.
  Biblioteka szkolna została przejęta przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Jarocin, stając się tym samym jej filią.
 • 21.05.2010 r.
  Uruchomiono witrynę internetową szkoły.
 • 22.06.2011 r.
  Odbyła się uroczystość otwarcia boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Powstało ono dzięki środkom pozyskanym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Fundusze Unii Europejskiej) oraz własnych środków Gminy Jarocin (zobacz galerię zdjęć oraz artykuł).
 • 01.11.2011 r.
  Zmarła Elżbieta Wach - dyrektor Zespołu Szkół w Cielczy (przejdź tutaj). Obowiązki dyrektora szkoły z dniem 2.11.2011 r. powierzono Lidii Dopierale.
 • 01.09.2012 r.
  Funkcję dyrektora szkoły objął Roman Przybylski.
 • 11.10.2013 r.
  Odbyła się uroczystość nadania imienia Bohaterów Westerplatte gimnazjum i przekazania sztandaru Zespołowi Szkół w Cielczy (poniżej prezentacja sztandaru). Przy tej okazji odsłonięto również nową tablicę pamiątkową ("stara" tablica oraz tablica obecna). Zobacz galerię zdjęć oraz artykuł.
 • listopad 2014 r.
  Oddano do użytku nowy parking przyszkolny. Zobacz prezentacje:

   

   

 • 1.09.2017 r.
  W wyniku reformy edukacji na mocy ustawy zespół szkół, w skład którego wchodziła jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się ośmioletnią szkołą podstawową. Tym samym szkoła zmieniła nazwę z: Zespół Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy na Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Cielczy.
 • 24-25.05.2019 r.
  Odbyły się uroczystości jubileuszowe 100-lecia istnienia polskiej szkoły w Cielczy (zobacz galerię zdjęć).
 • 19.06.2019 r.
  Mury szkoły opuścili ostatni absolwenci oddziałów gimnazjalnych oraz pierwsi absolwenci klasy ósmej szkoły podstawowej.
 • 3.09.2019 r.
  Nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej załodze polskiego samolotu PZL-23 "Karaś", który rozbił się w Cielczy na początku II wojny światowej, 3 września (zobacz artykuł).
 • 25.03.2020 r.
  Wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nauczanie zdalne trwało do zakończenia roku szkolnego, tj. do 26.06.2020 r.
 • 26.10.2020 r.
  Ponownie wprowadzono obowiązkowe kształcenie na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nauczanie zdalne w klasach IV-VIII trwało nieprzerwanie do 16.05.2021 r.
  W okresie od 17 do 30 maja 2021 r. w klasach IV-VIII odbywało się nauczanie w trybie hybrydowym.