Uroczystości 11. pażdziernika 2013 roku

Wersja do wydruku

 

11. października w naszej szkole odbyły się gimnne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Gimnazjum w tym dniu nadano imię Bohaterów Westerplatte, co uwieczniono odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Zespołowi Szkół w Cielczy wręczono sztandar ufundowany przez władze gminy Jarocin. Fundatorem tablicy pamiątkowej była Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Cielczy.

W obchodach udział wzięli m. in.: senator RP - Witold Sitarz, Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu - Elżbieta Walkowiak, burmistrz Jarocina - Stanisław Martuzalski oraz wiceburmistrz - Hanna Szałkowska, starosta powiatu jarocińskiego - Mikołaj Szymczak, przewodniczący Rady Powiatu - Tomasz Kosiński, przedstawiciele samorządu gminnego - radni Rady Miejskiej w Jarocinie na czele z przewodniczącą Lechosławą Dębską, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz instytucji i placówek kulturalno-oświatowych z terenu gminy Jarocin, sołtys Cielczy - Julian Zegar wraz z Radą Sołecką, sołtysi wsi Mieszków, Osiek, Cząszczew, Radlin i Kąty, a także przedstawiciele OSP oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Cielczy.

Uroczystość uświetniły poczty sztandarowe: Szkoły Podstawowej nr 2 i  nr 4 w Jarocinie, Szkoły Podstawowej w Mieszkowie i Witaszycach, Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, Zespołu Szkół nr 3 i nr 5 w Jarocinie, Zespołu Szkół w Wilkowyi, a także poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cielczy, Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. gen. Stanisława Taczaka w Mieszkowie oraz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Mieszkowie.

Atrakcją był udział Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich im. generała Taczaka z Mieszkowa, Drużyny Tradycji 70 Pułku Piechoty z Pleszewa oraz Bractwa Kurkowego z Mieszkowa. Nasi uczniowie przygotowali widowisko historyczne, którego tematem przewodnim była obrona Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Uroczystość była również okazją do zaprezentowania książki opowiadającej o historii Cielczy "Cielcza dawniej i dziś". Goście mogli zapoznać się z wystawą związaną z historią szkoły, gazetkami i wystawkami poświęconymi patronowi szkoły.

 

Przebieg uroczystości

Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem sztandaru w czasie mszy św. w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty w Cielczy, którą koncelebrowali: Marian Brdyś - proboszcz tutejszej parafii, Krzyszfot Rozmiarek - proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kamieńcu Poznańskim (do 30.06.2013 r. proboszcz parafii w Cielczy), Eugeniusz Kiszka - proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Mieszkowie oraz Piotr Dobak - proboszcz parafii pw. św. Walentego w Radlinie.

Z kościoła wszyscy uczestnicy wraz z pocztami sztandarowymi przeszli pod tablicę pamiątkową, którą odsłonił dyrektor Zespołu Szkół w Cielczy - Roman Przybylski. Tablica została następnie poświęcona przez ks. Mariana Brdysia, po czym zgromadzeni udali się do sali sportowej na dalszą część uroczystości.

Po wprowadzeniu sztandaru naszej szkoły, następnie pozostałych pocztów sztandarowych odśpiewano Hymn Państwowy, po czym głos zabrał Roman Przybylski, który powitał wszystkich zgromadzonych. Następnie głos zabrał burmistrz Jarocina - Stanisław Martuzalski, który rozpoczął gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wręczono nagrody nauczycielom z gminy Jarocin, nastęnie nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół w Cielczy.

Uroczystość nadania imienia gimnazjum rozpoczął Roman Przybylski, który odczytał uzasadnienie nadania imienia Bohaterów Westerplatte Gimnazjum w Cielczy:
Na skutek reformy oświaty przeprowadzonej w 1999 r. w naszej miejscowości utworzono Zespół Szkół, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte oraz Gimnazjum. Obydwie szkoły mieszczą się w jednym budynku, a imię Bohaterów Westerplatte od 1969 roku funkcjonuje w świadomości dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i mieszkańców Cielczy. Chcielibyśmy nawiązać do chlubnych tradycji szkoły podstawowej, a także wartości, które przez wszystkie lata niósł patron. Pragniemy, aby jednoczył on uczniów Zespołu Szkół. Ideały, które niosła bohaterska postawa obrońców Westerplatte, nie straciły swojej wagi, a zyskały uniwersalny i symboliczny wymiar. Trafnie ujmują to słowa Papieża Jana Pawła II skierowane do młodzieży podczas homilii wygłoszonej na Westerplatte w 1987 r.:
"Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje ‘Westerplatte’. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. nie można zdezerterować."
W obecnych czasach, kiedy pojęcie patriotyzmu bywa upraszczane albo zanika zupełnie, powinniśmy wskazywać młodzieży postawy, które na stałe zapisały się w świadomości narodu, są symbolem wierności ideałom. Westerplatte to nie tylko walka, nie tylko obrona ojczyzny - Westerplatte to wypełnianie swoich codziennych obowiązków, to wierność sobie.
Stąd wniosek o nadanie imienia Bohaterów Westerplatte Gimnazjum w Cielczy. Wybór patrona nastąpił zgodnie z zachowaniem przewidzianych prawem procedur i po uwzględnieniu w głosowaniu wszystkich podmiotów szkoły.

Następnie głos zabrała Lechosława Dębska, przewodnicząca Rady Miejskiej, która odczytała uchwałę o nadaniu imienia Gimnazjum w Cielczy oraz wręczyła akt nadania imienia szkole dyrektorowi Romanowi Przybylskiemu.

Nadszedł moment przekazania sztandaru. Z rąk pocztu sztandarowego Rady Rodziców (Agnieszki Szeps, Eweliny Zegar oraz Adama Gładczaka) sztandar odbebrał burmistrz Jarocina, po czym wręczył go dyrektorowi szkoły.
Roman Przybylski powiedział: Przyjmując sztandar, wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę jednocześnie zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszych szkół oraz dzieła wychowania młodego pokolenia..
Po prezentacji sztandar został przekazany pocztowi sztandarowemu, który odebrał go tymi słowami: My, uczniowie Zespołu Szkół w Cielczy, przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem, wzorowym zachowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkół. Będziemy strzegli jego honoru..
Teraz przyszedł czas na ślubowanie na sztandar naszych uczniów. Treść ślubowania:
My, uczniowie Zespołu Szkół w Cielczy ślubujemy:
  służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem,
  okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i kolegom,
  sumiennie wypełniać obowiązki ucznia,
  dbać o dobre imię szkoły i godnie ją reprezentować.

Po ślubowaniu głos zabrali jeszcze: Witold Sitarz - senator RP, Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu, Stanisław Martuzalski - burmisztrz Jarocina oraz Julita Janowska - przedstawiciel Rady Rodziców Zespołu Szkół w Cielczy. Potem odśpiewano hymn szkoły i wyprowadzono poczty sztandarowe. Na zakończenie przedstawiciele Rady Rodziców rozdali zaproszonym gościom publikację wydaną z okazji dzisiejszego święta: "Cielcza dawniej i dziś", po czym rozpoczęto ostatnią już część uroczystości - widowisko historyczne przygotowane przez uczniów naszej szkoły, które przyjęto gromkimi oklaskami.

 

Zobacz zdjęcia z uroczystości oraz podkład wideo przygotowany na potrzeby widowiska historycznego.

 
Nagranie wideo dzięki uprzejmości