Konkurs Urzędu Patentowego RP - Ambasador Szkolnej Wynalazczości

Wersja do wydruku

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy zainteresować uczniów ogólnopolskim konkursem Ambasador Szkolnej Wynalazczości, organizowanym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – centralny organ administracji rządowej. Wspólnie z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polską Akademią Dzieci organizujemy już 9. edycję tego Konkursu, której tegorocznym hasłem przewodnim jest: „Tworzymy dla Planety”.

Najważniejsze informacje:

  • udział w konkursie jest bezpłatny;
  • do konkursu mogą zgłaszać się uczniowie indywidualnie lub w maksymalnie 6-osobowych zespołach;
  • zapraszamy do udziału dzieci w wieku od 7 do 15 roku życia;
  • zgłoszenia do konkursu przyjmujemy w dwóch kategoriach: wynalazki oraz wzory przemysłowe (każda z kategorii tematycznych podzielona jest na dwie kategorie wiekowe od 7 do 10 lat i od 11 do 15 lat);
  • dla laureatów i wyróżnionych w konkursie przewidujemy nagrody pieniężne i rzeczowe;
  • opiekunowie osób wyróżnionych w konkursie otrzymują dyplomy uznania za pracę z dziećmi;
  • szkoły, których wychowankowie zostaną laureatami Konkursu, otrzymają tytuł Ambasady Szkolnych Wynalazców;
  • więcej informacji na stronie: uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczosci;
  • na zgłoszenia czekamy do 6 maja 2024 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań dot. konkursu, a także wsparcia merytorycznego dot. ochrony własności intelektualnej, wynalazczości itp. – prosimy o kontakt.

 

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Zespołu organizującego Konkurs:
AGNIESZKA MARCZAK