Święto Patrona Szkoły

Wersja do wydruku

28. września zgromadzona w sali sportowej społeczność szkolna obchodziła Święto Patrona Szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się ślubowaniem klas pierwszych, których uczniowie złożyli tego dnia swoją pierwszą przysięgę uczniowską i zostali pasowani na uczniów. Zaprezentowali także program artystyczny - śpiewali piosenki i recytowali wiersze.

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy VII przedstawili krótką część artystyczną poświęconą patronowi szkoły. Prowadzący (Weronika Michalczyk oraz Kajetan Lepczak) przybliżyli heroiczne siedem dni obrony przy nierównych siłach, w czasie których obrońcy Westerplatte wiązali znaczne siły niemieckie, a przekazywane przez spikera Polskiego Radia podczas tych pierwszych wrześniowych dni 1939 roku słowa "Westerplatte broni się nadal!" dodawały otuchy nie tylko polskim żołnierzom walczącym z wojskami niemieckimi na froncie, ale także całemu społeczeństwu II Rzeczypospolitej. Recytatorzy (Julia Genderka, Bartosz Hybiak, Agnieszka Muc, Filip Tomaszewski, Michalina Wielińska, Wiktor Zalewski) przedstawili zebranym wiersz Zbigniewa Herberta "Przesłanie Pana Cogito", fragmenty wierszy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Pieśń o żołnierzach z Westerplatte", Krzysztofa Kamila Baczyńskiego "Byłeś jak wielkie ,stare drzewo", Władysława Broniewskiego "Słońce września" oraz fragmenty tekstu do piosenki Marka Grechuty "Wolność".
Obrońcy Westerplatte swoją postawą i determinacją zdobyli nie tylko sławę wśród rodaków, ale zapracowali również na szacunek u przeciwników. Niemcy określili całe starcie mianem "Małego Verdun", co z jednej strony miało obrazować furię z jaką zaatakowali, z drugiej zaś odwagę i nieustępliwość Polaków. W uznaniu tego rzadko spotykanego w dziejach wojen bohaterstwa i niezłomnego ducha, dowództwo niemieckie pozwoliło mjr Sucharskiemu odejść do niewoli z szablą przy boku.

Dowódca ataku na Westerplatte, gen. Georg Friedrich Eberhardt (po lewej) przyjmuje kapitulację mjr. Henryka Sucharskiego

Dowódca ataku na Westerplatte, gen. Georg Friedrich Eberhardt
(po lewej) przyjmuje kapitulację mjr. Henryka Sucharskiego

Na koniec nagrodzono uczniów, którzy wykazali się najwszechstronniejszą wiedzą w przeprowadzonym wcześniej konkursie pn. "Bohatereowie Westerplatte".

(A.A.)